Usluge

• Prethodni i periodični pregledi za rad na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada

• Pregledi kandidata za vozače i vozača amatera i profesionalaca svih kategorija

• Izvanredni pregledi vozača amatera i profesionalaca

• Pregledi za upise u škole i fakultete

• Pregledi za upise u stručne komore

• Pregledi za obavljanje psolova sudskog vještaka

• Pregledi za odlazak na rad u inozemstvo

• Pregledi za trajno nastanjenje u RH

• Pregledi za rad na računalima

• Pregled pomoraca za pomorske knjižice i pomorska ovlaštenja

• Pregledi za držanje i nošenje oružja

• Pregledi za zapošljavanje ili otvaranje obrta

• Sistematski pregledi

• Ocjene radne sposobnosti na zahtjev

• Zrakoplovno-medicinski liječnički pregledi

• Sudjelovanje u odboru zaštite na radu

• Savjetovanje poslodavaca o zaštiti zdravlja na radu

• Sudjelovanje u izradi procjene opasnosti pravnih osoba

• Davanje mišljenja o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima

• Preventivni i kontrolni pregledi te testiranja sportaša, amatera i profesionalaca

• Psihološka testiranja

• Ispitivanje radne klime u pravnim osobama

• Profesionalna selekcija i orjentacija

• Selekcija kandidata za zapošljavanje u pravnim osobama

• Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu

• Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama

ozlijeđenim u prometnoj nesreći (na lokaciji u Pazinu)

• Edukacije iz domene specifične zdravstvene zaštite